Ultimele comentarii

Gratis, profesionist sau...o stru?o-c?mil?? (91 comments) Sâmbătă, 01 Februarie 2014
Banii buni ?i banii r?i (51 comments) Joi, 23 Ianuarie 2014
Dilema social? adventist? (165 comments) Marţi, 14 Ianuarie 2014
Idolii adventi?tilor (partea a II-a) (91 comments) Luni, 13 Ianuarie 2014
Comunism f?r? frontiere (89 comments) Duminică, 12 Ianuarie 2014

Login

Likebox

On-line

Avem 2 vizitatori online

Banii buni ?i banii r?i

( 13 Votes )
Share

Exist? o vorb? din popor care spune c? banii sunt r?d?cina tuturor relelor! O fi adev?rat sau nu... se poate discuta, dar indiferent de ceea ce credem, banii sunt importan?i n via?a noastr?. i dorim, i folosim (cteodat? ne l?s?m noi folosi?i de ei!!), dar dac? i privim ndeaproape nu vedem nimic malefic n ei: buc??i dreptunghiulare de hrtie sau polimeri, nimic mai mult.
Or fi avnd ei, banii ?i niscaiva microbi aduna?i n lunga lor c?l?torie, dar nu asta i face periculo?i sau n lipsa lor - inofensivi, ci modul n care i folosim. Omul, doar omul  face din bani o binecuvntare sau un blestem, i transform? ntr-un jug greu de dus sau ntr-un prieten de n?dejde.

Ce putem spune despre banii aduna?i n biserici? Sunt buni sau r?i, malefici sau d?t?tori de speran??, utili sau mai degrab? viitori germeni ai corup?iei?
Dac? proverbul citat mai sus ar avea aplicabilitate ?i n domeniul finan?elor biserice?ti atunci am putea spune c? toate nemplinirile, toat? corup?ia ?i toat? mizeria existent? n snul comunit??ilor religioase deriv? din existen?a ochiului dracului. La fel de superficial s-ar putea deduce, ca urmare a acestui enun?, c? dac? mine nu s-ar mai strnge zecimi ?i daruri, biserica ar deveni un t?rm al dragostei infinite, o oaz? a bun?st?rii, un exemplu de corectitudine ?i altruism.
Oare a?a s? fie?

Am convingerea c? nu banii n sine sunt aduc?tori de rele, de corup?ie ?i ineficien??, ci modul n care ei sunt colecta?i ?i apoi folosi?i.
Am deasemenea convingerea c? ntr-un termen destul de scurt, o alt? modalitate de dirijare a contribu?iilor credincio?ilor poate duce la o ns?n?to?ire radical? a bisericii.
?i nc? odat?, da, am ?i convingerea c? acest deziderat este posibil; numai s? vrem acest lucru ?i s? credem n el.
Iar pentru asta vreau s? v? ofer un studiu de caz derivat din comunitatea mea.

Cum merg lucrurile la Nuc?oara n varianta actual? de distribuire a banilor, cea folosit? n toate bisericile adventiste din Romnia:
- Membri activi (cei care vin cel pu?in n sabat diminea?a la biseric?): plus/minus 110.
- Bani colecta?i lunar din zecime: plus/minus 10.000 RON. n sc?dere drastic? pe termen lung, deoarece avem foarte mul?i pensionari.
- Bani preda?i la conferin??: plus/minus 10.000 RON.
- Beneficiari actuali: nu se ?tie exact.
- Num?r de persoane angajate: 1/3, adic? un pastor care mai are nc? dou? comunit??i.
- Bani (din zecime) folosi?i pentru proiecte interne ale bisericii (dot?ri, construc?ii, tineret, etc.): 0,00 RON.
- Bani (din zecime) folosi?i pentru proiecte evanghelistice: 0,00 RON
Care sunt urm?rile folosirii acestei scheme?
Pe plan na?ional ncuraj?m corup?ia, deoarece n minile a trei administratori de la Conferin?? se concentreaz? sume imense de bani. ncuraj?m stagnarea, deoarece pastorii nu sunt stimula?i s? se dezvolte. ncuraj?m mediocritatea, deoarece tinerii capabili NU accept? s? se complice cu acest sistem defect ?i merg la alte facult??i. Cine r?mn n cursa pentru ocuparea locurilor vacante? Yesman-ii, nepo?ii actualilor ?mecheri ?i puturo?ii.
Pe plan local lipsa banilor duce la stagnare. Voluntariatul nu poate rezolva toate nevoile bisericii, prezen?a sporadic? a pastorului nu ofer? continuitate, lipsa finan??rii proiectelor face ca s?r?cia s? se simt? ?i s? aduc? roade. Nedorite, binen?eles!
Nici proiecte evanghelistice nu se fac, deoarece nu are cine s? se ocupe de ele. Pastorul este prea comod (vezi mai sus cauzele), membrii la fel, comitetul se plnge c? atta poate. Dot?rile sunt precare (calculator vechi, proiector stricat, imprimant? f?r? cartu?e, microfoane defecte, lips? mijloace de transport), entuziasmul la cote de avarie, scuze din bel?ug.
Rezultatul? O biseric? aproape moart?, apatic?, ineficient? ?i cu probleme. Influen?a ei n localitate? Minim?, iar atunci cnd se face ceva se vede lipsa de profesionalism. Viziune pentru ziua de mine? Inexistent?! Planuri pentru viitor? Zero!

Ce metod? propun eu, plecnd de la acelea?i date statistice ale bisericii mele?
- Membri activi: plus/minus 110. Acum! Dar dac? implicarea pastorului ?i a comitetului se m?re?te, acest num?r se poate m?ri. De asemenea, un mijloc de transport  (microbuz) folosit pentru a-i transporta pe cei cu probleme ar putea avea efecte benefice. n plus, o educa?ie de calitate ndreptat? spre tinerii bisericii ar face ca rata celor care p?r?sesc biserica s? scad?, iar progame evanghelistice  bine puse la punct ar putea duce la cre?terea num?rului de membri. n doi-trei ani acest num?r s-ar putea m?ri cu cel pu?in 20 de persoane!
- Bani colecta?i: plus/minus 10.000 de RON. n condi?iile n care zecimea ar r?mne n biseric?, cel pu?in 2000 de lei ar veni n plus n fiecare lun?, de la persoane care acum nu mai sunt dispuse s? arunce banii ntr-un  sac f?r? fund. Iar cre?terea num?rului de membri ar putea urca aceast? sum? sau m?car ar stabiliza-o, pe fondul sc?derii previzibile a num?rului de pensionari.
- Bani preda?i c?tre conferin??: 10%, adic? ceva peste 1000 de RON, conform procentului biblic descris n Vechiul Testament (90 % levi?i, 10% preo?i).
- Num?r de angaja?i permanen?i: 1 pastor cu norm? ntreag?
- Cheltuieli de personal: aproximativ 5000 RON, dup? cum urmeaz?: undeva la 3500-4000 RON, salariul brut al pastorului ALES  de c?tre biseric?, iar restul pentru o form? de motivare a slujba?ilor  care sacrific? att de mult pentru biseric? (o pizza la ?edin?ele de comitet din cnd n cnd, cursuri finan?ate de biseric?, week-end-uri organizate de conferin?e pentru perfec?ionare n domeniul n care activeaz? ?i achitate tot de biseric?, mici cadouri n semn de recuno?tin??, etc.) .
- Un buget de 1000 RON / lun? pentru proiecte interne ale bisericii, oricare ar fi ele.
- Finan?are de 1000 RON / lun? pentru proiecte destinate celor care nu sunt membri ai bisericii, de la activit??i sociale pn? la proiecte misionare.
- Undeva la 500 RON / lun?, ajutor financiar pentru biserici mai mici.
- La fel, 1000 RON / lun? pot merge n direc?ia sus?inerii unor proiecte na?ionale ale ADRA, antifumat, exploratori, etc..
- 500 RON / lun?, bani pentru dot?ri materiale
Dac? mai ad?ug?m la aceste sume ?i cele cteva sute de lei strnse din daruri, reiese c? biserica ar avea bani pentru a fi eficient? n absolut toate direc?iile. Binen?eles, sumele sunt orientative ?i servesc doar pentru a face o compara?ie ntre performan?ele oferite de sistemul actual de colectare a banilor vs. o nou? paradigm? n care comunitatea local? este suveran?.
Ce ar mai aduce n plus un astfel de sistem? Calitatea pastorilor ar cre?te exponen?ial, deoarece tinerii cu chemare ar fi motiva?i s? se implice ntr-o astfel de schem?. Corup?ia de la centru ar disp?rea n propor?ie de 90%, deoarece nu ar mai fi bani care s? o alimenteze. Pastorii ar predica conform voin?ei lor, ?i  f?r? s? fie ncorseta?i n chingile angajatorului ar avea curaj s? predice adev?rul, nu doctrina primit? obligatoriu via USA. Bisericile ar putea deveni centre spirituale, locuri n care s? mergi de pl?cere ?i n care s? ?i oferi dar s? ?i prime?ti. Ar fi o garan?ie pentru viitor, ntr-o lume tot mai secular?.

De ce nu avem a?a ceva?
Dac? un astfel de sistem performant nu exist?, vreau s? v? spun c? NU este vina pastorilor, nici a conferin?elor!!! E adev?rat c? sunt destui pastori care manipuleaz? adev?rul pentru a le merge lor bine, este adev?rat c? ?i conferin?ele doresc s? fie ele suverane ?i s? gestioneze cum doresc banii, dar, n ultim? instan??, membrii sunt cei care pun banii n plic!!!
Nici EGW nu este  de vin?, pentru c? cei care o citesc se presupune c? au ?i un creier n dotare cu care s? gndeasc?, nu s? ia totul de-agata!
Cei care se plng de sistem, dar nu fac nimic pentru a schimba actuala stare de lucruri mai bine ar t?cea ?i ar ac?iona. Dac? cel pu?in 30% din membri ar transfera zecimea lor spre bisericile locale (tehnic se poate face ?i acum, direc?ionnd banii spre bugetul local), deja  ar ncepe s? se schimbe atmosfera din biserici. ?i dac? nu exist? a?a ceva, este numai pentru c? NU SE VREA!!!
De?i sun? dureros, nep?sarea membrilor de rnd este cauza principal? a mediocrit??ii ?i a corup?iei n adventism. U?urin?a cu care oamenii spun c? nu-i intereseaz? ce se face cu zecimea lor face ca ?mecherii s? profite ?i s? prospere. Scuza membrilor, n sensul c? ei ?i-au f?cut partea, nu ?ine! Scuza c? sunt min?i?i, iar??i nu ?ine (un proverb spune c? dac? cineva te-a min?it odat?, e vina lui; dar dac? te-a min?it ?i a doua oar?, e vina ta!!!)!
Cer?etorii exist? pentru c? nc? sunt oameni dispu?i s? dea de cer?it. Exist?  pastori slab preg?ti?i pentru c? avem oameni care nu sunt n stare s? gndeasc? atunci cnd bag? banii n plic. Corup?ie exist? pentru c? aproape to?i credincio?ii se spal? pe mini declarnd c? nu e treaba lor unde merg banii mai departe.
Conduc?torii pe care i avem reflect? cu fidelitate caracterul majorit??ii care voteaz?, diferen?a fiind doar c? sunt mai de?tep?i un pic.
Suntem a?a cum gndim, avem ceea ce ne dorim!

Concluzie. Poporul romn este a?a cum este, cu bune ?i rele, pentru c? asta dore?te. Nu Ponta sau B?sescu sunt de vin?, nici Banca mondial? ?i nici FMI! Cnd va dori cu adev?rat altceva, va deveni altceva.
La scar? mai mic?, adventi?tii romni (care suntem foarte diferi?i de cei occidentali), suntem cei ce suntem pentru c? a?a dore?te majoritatea! Suntem fura?i pentru c? aceleia?i majorit??i nu-i pas?, stagn?m tot datorit? nep?s?rii, nu avem viitor pentru c? nu ni-l cre?m.
Schimbarea ncepe cu noi, mai ales c? banii sunt n mna noastr?. Folosi?i-i cu n?elepciune, prieteni, controlndu-le cu aten?ie destina?ia. Numai a?a banii r?i pot deveni talan?i folositori! A?a s? v? ajute Dumnezeu!
 

Gratis, profesionist sau...o stru?o-c?mil??

( 7 Votes )
Share
altExist? pe lumea asta lucruri gratuite. Iar pentru asta, pentru oamenii care muncesc ?i apoi ofer? munca lor altora f?r? a cere ceva n schimb, mul?umiri fie aduse Domnului!
Cei care slujesc n biserici (diaconi, prezbiteri, etc.) o fac gratis. Sute, mii de ONG-uri ofer? asisten?? n foarte multe domenii f?r? a cere recompens?. Pe forumuri, oameni binevoitori dau ndrum?ri ?i se bucur? dac? primesc un simplu mul?umesc. Voluntari numero?i ?i petrec vacan?ele pentru a-?i ajuta semenii, iar n cel mai apreciat mediu al zilei de azi internetul, mii ?i mii de aplica?ii ?i programe informatice ne stau la dispozi?ie f?r? a pl?ti nici m?car un cent .
Iat? exemple de situa?ii, de oameni care sunt dispu?i s? investeasc? o parte din timpul lor, din agoniseala lor pentru semeni. n cele mai multe cazuri ace?ti oameni sunt altrui?ti convin?i, mesageri ai dragostei, oameni care au nv??at c? bucuria poate fi descoperit? ?i atunci cnd oferi, nu numai cnd prime?ti ceva.
De ce o fac, e problema lor, dar cu certitudine lumea de azi este mai bun? ?i mai frumoas? datorit? lor!
De cnd lumea ?i p?mntul, pe aceea?i planet? pe care cu to?ii o locuim exist? ?i o ofert? venit? din partea profesioni?tilor. Lucruri pentru care s-a muncit ?i care sunt oferite altora contra unei recompense. ?i e normal s? fie a?a, pentru c? ntr-o lume sensibil egoist?, fiecare dintre noi are nevoie de resurse materiale pentru a exista, deci schimbul este corect, echitabil ?i echilibrat prin mecanismul cererii ?i ofertei.
Cei mai mul?i dintre noi cunosc pe viu fenomenul, deoarece suntem ntegra?i n aceast? pia??: oferim munc?, produse, idei, etc., iar pentru asta suntem pl?ti?i.
Cteva cuvinte despre fiecare sistem. Lucrurile gratuite sunt, de regul?, mai pu?in reu?ite dect cele ie?ite din mna profesini?tilor, sau limitate ca valoare sau volum. Cele care sunt cump?rate se supun altor rigori, trebuie s? r?spund? altor preten?ii, trebuie s? ofere o garan?ie valabil?.
Cei care ofer? gratuit nu pot fi presa?i s? dea mai mult, nu pot fi concedia?i, nu pot fi for?a?i s? se dedice cu trup ?i suflet unei misiuni sau unui proiect. n schimb, profesioni?tii au alte obliga?ii morale, deoarece produsul lor este oferit pentru bani: trebuie s? ofere garan?ii, s? dea satisfac?ie clientului, s? r?spund? pentru calitatea muncii lor, s? lupte pentru a exista pe pia??.
mpletite, aceste dou? sisteme coexist? n societatea noastr?, fiecare avnd plusuri ?i minusuri ?i vin ca r?spuns la ni?te cerin?e tot de noi exprimate; iar noi, consumatorii, alegem: linux gratuit sau windows pe bani (nu discut?m aici de piraterie, please), ?coli de stat sau particulare, aplica?ii gratis sau profesionale, mas? la cantina s?racilor sau la restaurant ?i a?a mai departe.
?i tot noi alegem cum muncim: gratuit sau pe bani, existnd ?i posibilitatea de a lucra n ambele moduri, n func?ie de cum ne dicteaz? con?tiin?a.
Cum putem aplica n biseric? aceste dou? modele care ?i-au dovedit tr?inicia n timp?
Un sistem ar fi acela n care TOAT? lumea, to?i membrii, ar lucra benevol pentru comunitatea lor. F?r? bani ?i f?r? plat?. Cu excep?ia pastorilor, acest lucru chiar se ntmpl?, iar noi cu to?ii ne bucur?m (dar nu la maximul posibil) de aceasta platform? numit? biseric?, fie c? oferim sau primim ceva atunci cnd particip?m la programele ei.
A doua posibilitate ar fi ca cei care lucreaz? pentru biseric? s? primeasc? o recompens? material? care s? vin? din dona?iile celor care nu doresc sau nu ?tiu cum lucreze pentru comunitatea lor. Pastorii ar trebui s? primeasc? salariu, iar slujba?ii o recompens? (indemniza?ie... sau cum vre?i s? o numi?i) corespunz?toare cu implicarea lor. n aceste condi?ii ar fi nevoie de bani mai mul?i, dar ar exista ?i un c?tig: dac? biserica pl?te?te, poate avea ?i preten?ii ca lucrurile s? fie f?cute la cele mai bune standarde de calitate.
?i dup? cum ?ti?i, exist? ?i a treia variant?: slujba?ii sunt voluntari, iar pastorii sunt pl?ti?i, ceea ce n esen?? nu este neap?rat un lucru r?u! ?i cei care lucreaz? pentru Evanghelie au copii de crescut, facturi de pl?tit ?i cheltuieli pentru via?a de zi cu zi, deci au nevoie de bani.
Dar altul este lucrul extrem de nociv pentru care scriu: pastorii doresc s? fie recunoscu?i ca profesioni?ti, s? primeasc? bani pentru munca lor, dar n acela?i timp se comport? ca ni?te voluntari care NU VOR S? DEA SOCOTEAL? n fa?a celor care i pl?tesc. Iar cei care le achit? salariile nu sunt casierii de la Conferin?e, ci oamenii din bisericile pe care le p?storesc.
Pelerinajul meu prin Spania mi-a dat o idee despre cum po?i fi pl?tit de cineva, dar s? r?spunzi de calitatea muncii tale nu fa?? de angajator, ci fa?? de beneficiar. Am lucrat un an pentru o firm? mic?, f?r? utilaje, f?r? lucr?ri contractate, f?r? manageri sau ?efi de echip?.
Ce f?ceau ei? Angajau oameni califica?i pe care i nchiriau la alte firme care aveau nevoie de profesioni?ti. A?a c? eu munceam de fapt pentru o astfel de firm?, ace?tia virau banii la compania unde eram angajat, eu primeam de acolo banii, iar lucrurile chiar func?ionau.
Ce rela?ii aveam eu cu patronul meu? Acesta venea o dat? pe lun? pe ?antier pentru a aduce ?i ridica documente ?i nici m?car nu st?tea de vorb? cu mine. n schimb, eu ascultam n totalitate DE ?EFII DE ACOLO, cu ei lucram, cu ei mi petreceam timpul; ei comandau ?i eu executam!!!
?i dac? nu mi f?ceam treaba, tot ei decideau dac? mine mai veneam sau nu la munc?!
n nici un caz nu o s? v? spun acum s? nu oferi?i zecimea voastr? bisericii, dac? asta dori?i. Dimpotriv?, v? asigur c? d?rnicia voastr? va fi recompensat? de Cineva de sus care v? apreciaz? acest efort. Dar n acela?i timp v? invit s? scoate?i capul din nisip ?i s? ncepe?i s? v? cunoa?te?i drepturile.
Asem?n?tor exemplului de mai sus, pastorii sunt angaja?i ai Conferi?elor, dar considera?i-i ca fiind nchiria?i c?tre bisericile voastre n schimbul zecimii pe care o da?i. Respecta?i-i, iubi?i-i, dar n acela?i timp cere?i-le s? performeze. Iar dac? nu vor, obliga?i-i, pentru c? nu o fac degeaba, ci pe banii vo?tri!
Ave?i dreptul (direct sau prin comitetul bisericii) s? le cere?i s? se implice n proiecte. Ave?i dreptul s? le cere?i socoteal? de ceea ce au f?cut pentru biseric? n timpul s?pt?mnii care a trecut. Sunte?i ndrept??i?i s? primi?i ACAS? la voi asisten?? pastoral? ?i consiliere.
Comitetul bisericii ?tie mai bine problemele din comunitate. Ei ar trebui s? identifice aceste necesit??i ?i s? cear? pastorului s? lucreze pentru rezolvarea lor. Tot ei trebuie s? se gndeasc? la proiecte de misiune, s? le discute, s? le voteze, iar apoi pastorul s? fie pus s? le implementeze, iar ceilal?i s? se implice ?i ei cu ceea ce pot.
Bisericile ar trebui s? aib? ?i posibilitatea PAR?IAL? de a decide cuantumul salariului celui care o p?store?te. ntre anumite limite pastorul ar trebui s? fie penalizat sau s? fie stimulat financiar de c?tre biserica local? conform presta?iei sale, iar acest lucru ar trebui s? fie privit ca ceva normal.
Iar n caz c? pastorul vrea s? lucreze ca voluntar, dar s? fie pl?tit ca un prefesionist, o singur? regul? ar trebui s? fie aplicat?: pur ?i simplu s? fie dat afar?!
?i poate cel mai important, voi, cei din biserici ave?i dreptul de a decide cine s? fie pastorul vostru, pentru c? banii pleac? de la voi. Cine pl?te?te are dreptul s? fie ?i exigent, a?a c? nu v? mai mul?umi?i cu pu?in. Conferin?ele trebuie s? propun?, dar voi trebuie s? ave?i dreptul de a decide!
Evalua?i presta?ia pastorului vostru ?i dup? cum spuneam, dac? merit?, interveni?i pentru a fi recompensat. n acela?i timp, dac? nu ?i face datoria, nu sta?i degeaba. V? spun din experien?? c? dac? v? uni?i, cererile voastre vor fi ascultate. Cine lucreaz? voluntar ?i face ?i el att ct poate este scuzat pentru eventuala lips? de zel, dar cel care accept? bani pentru munca lui trebuie s? arate c? i merit?. A?a c?... cere?i performan?? maxim?, pentru cu ave?i acest drept.
Vre?i biserici bine conduse? Vre?i predici cu miez? Vre?i programe de calitate?
Dac? r?spunde?i cu DA, trebuie s? ?ti?i c? se poate, dar a?a cum copilul care nu plnge este ignorat, ?i Conferin?ele v? vor trata cu indiferen?? dac? sunte?i pasivi.
Responsabilitatea voastr? n fa?a lui Dumnezeu nu se termin?, a?a cum a?i fost min?i?i, n momentul n care plicul vostru a poposit n co?ule?. Dimpotriv?, Dumnezeu vrea s? fi?i administratori eficien?i ai darurilor voastre ?i voi trebuie s? veghea?i ca ele s? fie folosite n mod corespunz?tor.
Prea mul?i ani a?i nchis ochii ?i v-a?i am?git singuri c? nu e treaba voastr? cum sunt cheltui?i banii, iar acum acest lucru se vede: bisericile au fost n?p?dite de oameni insuficient preg?ti?i, iar voi sunte?i cei care suferi?i.
Toleran?a ?i inactivitatea nu sunt virtu?i ci adev?rate piedici n calea viitorului acestei biserici, a?a c? decide?i ce vre?i s? face?i pentru the next generation. Decide?i a?adar s? fi?i ACTORI ?i nu SPECTATORI la filmul Adventism n viitor, altfel v? ve?i trezi c? nu ave?i ce l?sa copiilor vo?tri. Sau, de ce nu, s? i mpinge?i chiar voi c?tre lumea pe care o repugna?i.
S? fie biseric?. S? fie ?i pastori. Dar s? ?i fac? treaba! Amin.
Nota bene: acest articol se refer? la biserica actual?, nu la una ideal?, din viitor, n care dragostea s? fac? total nefolositor un astfel de mesaj!
 

Dumnezeul Bibliei vs. Biblia lui Dumnezeu

( 11 Votes )
Share
An nou, lec?iuni noi! A?a se ntmpl? la fiecare nceput de ianuarie ?i dup? infla?ia de judec??i promise n Trimestrul Sanctuarului chiar eram curios s? v?d ce ni s-a mai preg?tit n buc?t?ria din ?ara unchiului Sam. A?a c? am decis s? frunz?resc un pic studiul num?rul 1, ca s? v?d cum arat? cele 13 por?ii propuse pentru sezonul iarn?-prim?var? 2014: hran? tare sau conserve reciclate?
Nu o s? comentez lec?iunea nr. 1 (asculta?i-l pe E.C, se merit?), ci plec de la o alt? idee care mi-a sosit n cap parcurgnd introducerea voit motiva?ional? a bro?urii aflat? n discu?ie:
 
De ce, pentru a mia oar?, suntem ndemna?i s? tocim Bibliile n loc s? fim sf?tui?i s? ne conect?m direct la Surs? pentru a primi informa?iile necesare?
 
Pentru c? ntrebarea aceasta sun? cam revolu?ionar pentru urechile unora mai sensibili, am s-o parafrazez. Stau strmb ?i ncerc s? judec drept de ce, dup? mii de ani de existen?? a Bibliei, nc? suntem dependen?i de ea, n loc s? facem cumva s? intr?m n dialog DIRECT cu cel care ne-a creat.
De ce interpret?m iar ?i iar versete arhi-cunoscute n loc s? cerem aici ?i acum unui Dumnezeu VIU s? ne ajute s? g?sim un sens pentru existen?a noastr? pe aceast? planet?. Cum explic?m faptul c? ne mul?umim s? renc?lzim la infinit hrana dat? str?-str?-str?bunicilor no?tri, facem un cult pentru ea, dar refuz?m cu nc?p??nare s? credem c? Buc?tarul Ceresc mai are preg?tit pentru noi ceva proasp?t, modern, actual?
De ce accept?m ?i dorim s?-L populariz?m pe Dumnezeul patriarhilor ?i al apostolilor, n loc s? ne preocupe la maxim g?sirea unui Dumnezeu personal, viu, activ ?i dornic s? ne fie Tat?, nv???tor ?i Mngietor?
Cum explic?m credin?a oarb? n ce a scris Moise n urm? cu milenii, dar n acela?i timp NU cerem lui Dumnezeu s? ne fac? n stare s? n?elegem crea?ia Sa, a?a cum este relevat? de microscoapele ?i telescoapele de ultim? genera?ie. De ce liderii no?tri ne ndeamn? la studiu personal al Scripturii, dar nu vorbesc deloc despre faptul c? Dumnezeu poate r?spunde ?i prin alte mijloace?
De ce credem c? n Biblie ?i n scrierile EGW s-a spus TOTUL, n condi?iile n care vedem c? societatea evolueaz?, ?tiin?a cre?te ame?itor de repede, Universul ncepe s? ?i arate tainele iar Dumnezeu este considerat ca fiind infinit ca posibilitate de a-L cunoa?te?
 
E u?or s? ntrebi, dar mai greu este s? dai r?spunsuri. Poate c? nu le am nici eu, dar nu pot tr?i restul vie?ii f?r? s? m? ntreb ?i f?r? s? le caut, f?r? s? fac din asta o provocare capital?, a?a c? am decis: e loc de mai mult!
Chiar dac? nu am nc? toate r?spunsurile dorite, le caut! Refuz s? cred c? Dumnezeu a spus tot ce trebuia acestei lumi. Dimpotriv?, cred c? El dore?te s? vorbeasc? ?i ast?zi copiilor S?i, la fel de mult ca acum multe mii de ani, dar noi am fost seta?i s? credem altceva. Prin urmare, dac? noi nu cerem, Dumnezeu nu ne va obliga s? ascult?m ce vrea s? ne spun?.
De?i Biblia are importan?a ei, refuz s? accept c? REVELA?IA a murit odat? cu ultimul scriitor al Bibliei. Refuz s? cred c? Spiritul Profe?iei a nceput ?i s-a terminat cu EGW. Consider c? noi, oamenii, ne temem c? hrana proasp?t? va fi prea greu de mestecat, a?a c? prefer?m s? consum?m conserve nc?lzite n buc?t?ria Conferin?ei Generale, min?indu-ne unii pe al?ii c? sunt proaspete ?i hr?nitoare.
Nu pot concepe cum un Dumnezeu care ne iube?te este n acela?i timp att de sup?rat pe genera?ia aceasta nct NU VREA s? i vorbeasc? direct. Nu mi intr? n cap ?i gata c? Adev?rul Total este deja la ndemna noastr? avnd n meniu Bilia +EGW. Nu, n nici un caz, pentru c? Adev?rul elibereaz?, nu nchide por?ile cunoa?terii.
 
La ce concluzii am ajuns?
1. C? ne este lene s? gndim, iar liderii no?tri au profitat de asta ?i s-au interpus ei ntre noi ?i Dumnezeu.
2. Dependen?a de Biblie ?i c?r?ile SP este voit ntre?inut? de c?tre conducerea bisericii n detrimentul cunoa?terii personale.
3. Toate scrierile oficiale i ?in pe cei care le citesc ostateci n interiorul unui univers artificial din care nu sunt l?sa?i s? ias?.
4. Nu ?tim totul despre Dumnezeu din Biblie, ci doar frnturi. Exist? un vid imens de informa?ie de la scrierile ultimului autor al Bibliei ?i pn? ast?zi, vid care NU a fost umplut de scrierile Ellenei White.
5. Cele mai multe scrieri ale profe?ilor au fost date pentru contemporanii lor. Nu au relevan?? maxim? pentru noi, cei de ast?zi!
6. Nu exist? o logic? suficient de bun? pentru a explica t?cerea lui Dumnezeu. Mai degrab? este posibil c? Dumnezeu nc? vorbe?te, dar prin persoane sau metode pe care le ignor?m, t?g?duind prezentul ?i pream?rind trecutul.
7. Eu, cel de ast?zi, nu mai judec ca cel de acum 10 ani. A?a c? m? ntreb care este adev?rul spus de un profet: cel spus n tinere?e, la maturitate sau la b?trne?e? Cine ?tie mai multe despre scrierile trzii ale EGW n?elege la ce m? refer.
8. A?tept cu dor s? ascult o predic? n care ascult?torii s? fie invita?i ca pentru o s?pt?mn? s? ?i ncuie Bibliile ?i s? ?i ascut? sim?urile pentru a sim?i personal ?oapta Duhului.
9. Suntem unici, n?elegem diferit lucrurile, a?a c? fiecare are drumul s?u spre mp?r??ia lui Dumnezeu. A?a c? avem dreptul la personalizarea crezului nostru, iar cine ncearc? s? ne nregimenteze cu for?a n vreo doctrin? anume p?c?tuie?te!
10. V? recomand s? nu mai citi?i deloc Biblia. Dar n acela?i timp v? rog din suflet s? O STUDIA?I !! Iar pentru acest trimestru c?uta?i n special s? n?elege?i ce nseamn? cu adev?rat a fi ucenic al lui Isus ?i cum pute?i ajunge la acest stadiu.
 
 
Ce v? ndemn ?i v? doresc la nceput de an 2014?
O schimbare de paradigm?: nu mai lua?i de bune ce spun al?ii, ci cere?i-i Dumnezeului vostru s? v? c?l?uzeasc? n a cunoa?te Adev?rul. Crede?i c? e posibil acest lucru, fi?i siguri c? Dumnezeu este dornic s? fac? acest lucru n mod direct ?i personal, nu printr-o institu?ie anume. Apoi l?sa?i-l pe Cel care v-a creat s? v? c?l?uzeasc? cum ?tie El spre c?r?i, documentare, bloguri, predici, persoane care v? pot l?muri. Deschide?i-v? mintea ?i crede?i c? este nc? loc de cunoa?tere.
Cnd ve?i fi preg?ti?i, ve?i constata cu surprindere c? cumva, de undeva, lumina adev?rului va ap?rea pe c?rarea voastr?.
?i atunci cnd ve?i ?ti mai multe, spune?i-le ?i altora ce a?i g?sit!
Domnul s? v? lumineze min?ile!
 
P.S. Spuneam c? se merit? a fi vizionat? dezbaterea studiului biblic de la Chicago, a?adar iat? nregistrarea:

 

2014

( 9 Votes )
Share


.................LA MULTI ANI, Adventomania!................
..........LA MULTI ANI, prieteni din toata lumea !..........
........2014 sa fie anul iesirii noastre din MATRIX!........
   

Dilema social? adventist?

( 22 Votes )
Share
 
Am fost ntrebat de multe ori ?i nu sunt singurul de ce nu plec din aceast? biseric? avnd n vedere c? nu sunt mul?umit cu ceea ce ea ofer?. Ba n ultima vreme aceste chestion?ri au devenit chiar vehemente, f??i?e, ceea ce impune un r?spuns sincer, chiar dac? nu poate fi complet.
R?spunsuri sunt mai multe, fiecare dintre ele con?innd o parte de adev?r, dar nu ntregul, a?a c? o s? le iau pe rnd n ncercarea de a detalia motivele care nc? m? ?in ( sau: ne ?in) n biseric?. Iar pentru a nu aglomera ideile ntr-un r?spuns prea sofisticat, o s? ncerc s? le dezbat separat.
 
            Unul dintre r?spunsuri se poate da nu printr-o afirma?ie, ci... printr-o ntrebare:
                    Unde s? m? duc?
Da, pentru adventi?tii nesatisf?cu?i de oferta bisericii lor, ntrebarea teologic-hamletian? A fi sau a nu fi... adventist? nu are relevan??. Sunt nemul?umi?i, se simt tr?da?i n a?tept?rile lor, n?eleg c? sunt manipula?i, cred c? banii lor sunt elementul cheie n ecua?ia advent? ?i c? viitorul nu sun? deloc bine. Plng pentru asta n sufletul lor ?i sufer?. Unii n ascuns, al?ii pe fa??, iar unii ?i vars? n?duful chiar mai departe, pe bloguri, pe forumuri sau n misive inutile trimise fra?ilor conduc?tori.
Protesteaz?, dar nu renun??! De ce? Pentru c? n sufletul lor SUNT adventi?ti de ziua a ?aptea. Scrba fa?? de porc nu poate fi nicidecum nl?turat?, familia e sfnt? pentru cei mai mul?i, cinstea nu este de vnzare, alcoolul ?i tutunul nu ncap n discu?ie, iar sabatul elementul distinctiv cel mai de pre?, pe veci nu poate fi nlocuit cu altceva.
 
Ar pleca! S-au s?turat de ipocrizie, de nesperan??, de rutin?. Au obosit a?teptnd vremuri noi, cu oameni noi, cu idei noi. Se simt ngr??a?i cu dogme rigide, dar n realitate propriile analize arat? c? sunt subnutri?i la capitolele hran? tare ?i adev?r prezent.
Vor ceva mai bun: prospe?ime, creativitate, dragoste, respect, n?elegere ?i bun?voin??. Vor dragoste, vor n?dejde, vor o biseric? vizionar? care s?-i c?l?uzeasc? spre viitor. Iar cnd ?i v?d a?tept?rile n?ruite, sufletele obidite ?i min?ile nehr?nite se uit? unul la altul ?i ?i alin? dezn?dejea ntrebnd iar ?i iar?: unde s? plec?m, nu vezi c? nu avem unde?
 
Rar o s? vezi un adventist cu capul pe umeri alegnd o alt? confesiune. Nu ?tiu ce spun statisticile, dar sunt sigur c? nu sunt dese ocaziile n care s? vede?i a?a ceva.
Mi?carea de reform?? Nuuu, nseamn? s? la?i o cu?c? mai mare pentru una ngust? r?u de tot!
Ateismul? Nu prea este o solu?ie, pentru c? oamenii au nemul?umiri fa?? de biseric?, nu la adresa lui Dumnezeu.
Islamul, New Age, sau alte religii exotice? Poate prin USA, dar n nici un caz la noi.
 
?i atunci, unde?
Provizoriu, nemul?umi?ii au g?sit o idee salvatoare: biserica virtual?. E un surogat s??ios, dar n acela?i timp inert, f?r? substan??. Ascul?i o predic?, dou?, trei... dar parc? tot fra?i ai vrea n preajm?, nu avatare abstracte. E bun? informa?ia de calitate, dar nu suficient?.
A?a c?... n completare, neoadventi?tii au g?sit o solu?ie de compromis: mintea pe internet, iar trupul la biseric?, predici de la Chicago, Loma Linda sau Londra pentru minte ?i prieteni n comunitate pentru socializare, discu?ii teologice pe Adventomania ?i refulare cu prilejul dezbaterii studiului biblic n grupe!
 
Merge solu?ia? Deocamdat? da, dar am ndoieli c? poate func?iona pe termen lung. Tensiuni deja au ap?rut ?i fiecare ?i revendic? dreptatea, a?a c? trebuie f?cut ceva.
Ce anume? Nu ?tiu nc?, dar avansez dou? posibile scenarii:
1. Biserica va face un pas napoi (de fapt nainte) ?i va recunoa?te c? e loc pentru toat? lumea, c? doctrina nu este infailibil? ?i c? se poate discuta pe marginea ei ?i poate fi amendat? corespunz?tor.
2. Dac? num?rul celor care vor schimbare va atinge un procent critic, iar biserica va r?mne ancorat? n trecut, vom asista n curnd la apari?ia unei noi mi?c?ri advente.
 
Iar de va apare o astfel de grupare fizic?, ntrebarea pe care am pomenit-o la nceput NU ?i va mai avea sensul. Ce va fi apoi (dac? va fi) vom vedea la timpul potrivit. Odat? dilema rezolvat?, totul este posibil!
Pn? atunci, bucura?i-v? de a fi nc? tolera?i n ceea ce prive?te modul n care alege?i s? v? nchina?i. Dar nu se ?tie ce va aduce ziua de mine, a?a c?... aten?ie!
Domnul cu voi!
 
 

EXCES DE ZE(L)R

( 17 Votes )
Share

       Dedic aceste versuri, scrise la ceas de r?s?rit, prietenilor mei berbeci, p?storilor pl?ti?i din toat? ?ara Miori?ei ?i n special autorului fabulei GAURA MACAROANEI, voios publicat? aici. Iar de ce nu (?), pentru  delectare, mi dedic aceast? fabul? chiar ?i mie!

EXCES DE ZE(L)R


Un p?stor tn?r de la stn?
?i-a pus aceast? ntrebare:
Unui berbec ce nu d? lapte
De ce s? i mai d?m mncare?

C? are coarne ?i mpunge,
Nu e cuminte mai deloc.
Str?nut? des ?i face valuri
?i n g?leat?,  lapte... ioc!

n plus, oi?ele prostu?e
Mnate de berbec din urm?,
Au nv??at s? se dezve?e
Chiar ?i de spiritul de turm?.

Numai probleme fac berbecii
Au site  acum pe internet.
Ne fur? brnza cea mai gras?,
Iar noi s-ajungem de-amanet?

A?a c? hai acum, de grab?,
S? d?m de ?tire-n omenire:
Voi ciocu mic ?i joc de glezn?,
C? noi suntem la st?pnire!

Cui nu-i convine, poa s? plece:
A noastr? este brnza TOAT?.
?i conferin?a, s? se ?tie,
N-o s-o mpart? NICIODAT?!

A?a scria pe blog ciobanul
Cioplind din rime furios
Uitnd exemplul cel mai mare
Dat de... P?storul cel duios:

- Am mii de oi ?i-o datorie;
Chiar dac? sunt multe nevoi.
Voi merge-nti spre cea pierdut?,
Uitnd de staulul cu oi.

Morala:
A fost odat un p?stor tn?r
Ce din prea mult? ne?tiin??
A muls la stn? ?i berbecul:
S? fie lapte-n conferin??!
   

Pagina 1 din 3